b2future
бізнес за податки для розвитку
ПнВК - податок на виведений капітал
Перша ініціатива в розробці та адвокації законопроекту -
приклад об'єднання бізнесу України навколо спільної ідеї. Учасником та організатором є бізнес з активною позицією, здатний до консолідації та реалізації потрібних змін.
основні переваги
Податок на виведений капітал
1. Ідея від бізнесу

Нас надихнуло завдання створити модель, яка дасть можливість реалізувати з максимально простим, але ефективним адмініструванням ідею оподатковувати тільки виведені з бізнесу кошти. Це підхід людей з бізнесу до побудови збалансованої системи податкового закону.
2. "НІ" подвійній бухгалтерії

Пропонований підхід закладає концептуально
іншу модель поведінки платника.
Платник не боятиметься показувати свій
реальний фінансовий результат.
Це початок шляху, в кінці якого немає двох бухгалтерій. Один звіт для всіх.
3. "ТАК" грошам в обігу

Збільшення обігових коштів у підприємств = інвестиції, робочі місця, непрямі податки.
4. «НІ» сплаті податку за безглуздими підставами

Сплата податку внаслідок того, що на банківському рахунку лежить 100 доларів і виріс курс, виглядає повним економічним маренням. Особливо на тлі, коли хтось в цей час отримав кредит від пов'язаної особи в валюті і наганяє мільярдні збитки. Вилучення коштів у платника у вигляді умовного прибутку в зв'язку із застосуванням правил амортизації також річ спірна і, скоріше, несправедлива. Ми самі власники бізнесу, тому прекрасно розуміємо і відчуваємо небезпечність діючої моделі податку на прибуток.
5. «ТАК» рівності всіх перед податковим законом

Дискреційний розрахунок бази оподаткування податковим чиновником шляхом «копання» в фінансовому результаті, невизнання витрат - підуть в минуле. У запропонованій моделі ПнВК об'єктом оподаткування є конкретна операція.
Цей підхід дозволяє реалізувати принцип рівності платників податків перед законом, оскільки не можна буде одним зняти витрати, а іншим ні.
Ні доходів, ні збитків у запропонованій моделі взагалі немає.
6. Тотальне спрощення адміністрування

Ми не бачимо іншої можливості змінити підходи
до адміністрування податків чиновниками ДФС. Дайте відповідь на питання, що простіше - змінити ДФС або ввести ПнВК? Мінімум точок дотику. Держава повинна зосередитися тільки на великих проблемах - головних схемах ухилення. На сьогодні це відтік капіталу з країни без оподаткування або з мінімальним, схемне відшкодування ПДВ, контрабанда. Все інше має бути поза контролем. Тотальне спрощення адміністрування саме ПнВК - основа для реформування ДФС.
Ознайомитись із презентацією ПнВК

Ознайомитись із законпроектом ПнВК
Автори
Тетяна Шевцова
сертифікований аудитор,
керуючий партнер аудиторської компанії «Капітал Плюс»,
партнер, директор по аудиту Crowe Horwath АС Ukraine;
експерт в галузі оподаткування, в тому числі з податку на прибуток,
ПДВ та рентних платежів;
віце-президент Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України, голова Комітетів з питань податкової політики Громадських рад при Міністерстві фінансів та Державній фіскальній службі
Олександр Шемяткін
адвокат, партнер юридичної компанії «КМ Партнери»;
експерт в галузі оподаткування, в т.ч. з податку на прибуток та ПДВ;
один з найкращих юристів України в сфері оподаткування та податкових спорів за версією видань: Сhambers Europe Guide, The Legal 500 EMEA, Best Lawyers,
Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, Who's Who Legal,
"Вибір клієнта. Найкращі юристи України", Legal Awards;
співавтор видання «Податковий спір чи злочин», видання «Природні права людини», постійний автор спеціалізованого порталу KMP.UA
ПнВК є виключно українською ініціативою, беспрецендентно іноваційною в податковій галузі.
За ідеологічно схожою, але методологічно іншою моделлю оподаткування розподіленного прибутку працює Естонія.
Грузія переходить до розподіленого прибутку з 2017 року.


ПнВК отримав схвальний відгук від Мінфіну Естонії.
FAQ
В чому суть податку на виведений капітал (ПнВК)?
Оподаткуванню підлягають лише кошти, які виводяться з бізнесу. Якщо кошти виводяться шляхом виплати дивідендів, то застосовується ставка 15% до суми виплати (100 грн. дивіденди, 15 грн. податок). Якщо кошти виводяться в іншій спосіб, то застосовується ставка 20%.
Чому адміністрування стане легше?
Операції між платниками податку не є об'єктом контролю. Перевірятися можуть лише операції з неплатниками (фізичні особи, нерезиденти, юридичні особи неплатники цього податку, неприбуткові організації).
Розрахунок податку здійснюється виключно виходячи з вартості операції (подібно до ПДВ). Відсутній складний розрахунок бази.
Такі визначення як «витрати», «доходи», «від'ємне значення» не використовуються для цілей ПнВК, їх не треба підтверджувати чи перевіряти. Підстав створити проблеми для платника ПнВК у контролюючих органів стане значно менше порівняно з поточною моделлю податку на прибуток.
Декларацій буде більше, чи не буде складніше?
Декларація подається за місячний податковий період за умов, що буде здійснена операція, яка є об'єктом оподаткування. Кількість декларацій дійсно може збільшитись, але декларація буде простіша за існуючу, а отже і зменшиться час для її опрацювання та імовірність помилки. В декларації зазначається операція та сума. В формі 1ДФ додатково буде наведена інформація про фізичних осіб, які отримали кошти, що були обкладені ПнВК, та не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Які наслідки втрати накопиченого від'ємного значення (збитків),
напрацьованого під час дії податку на прибуток?
В ПнВК відсутній такий елемент як «від'ємне значення об'єкта оподаткування» або збитки. Платник податку, який мав збитки, не зазнає економічних втрат, якщо під час дії ПнВК здійснює виведення капіталу через виплату дивідендів. Поки дивіденди не розподіляються, то відсутнє оподаткування. Якщо дивіденди виплачуються, то податок сплачується. Однак в існуючий моделі податку на прибуток платник податку, який виплачує дивіденди в сумі, що перевищує об'єкт оподаткування, сплачує авансові внески з суми перевищення. Авансові внески можуть бути використані лише у зменшення податку на прибуток, тобто коли об'єкт стане позитивним. Наявність збитків під час виплати дивідендів при існуючий моделі податку на прибуток все одно призводить до сплати податку, а отже економічно втрат від запровадження ПнВК не відбувається.
Якщо виведення капіталу буде здійснюватися через інші схеми (проценти пов'язаним особам в сумі, визначеній за правилами ПнВК, донарахування за ТЦУ), то в ПнВК це прямий об'єкт, а в поточній моделі накопичені збитки дійсно дають можливість виводи кошти з бізнесу без податкових наслідків. Наприклад, коригування об'єкта оподаткування у зв'язку з ТЦУ, за рахунок накопиченого від'ємного значення дає можливість не сплачувати податок із сум коригування.
Звичайна ціна - чи стане простіше?
В ПнВК звичайна ціна використовується з метою визначення бази оподаткування:
- у зв'язку із продажем товару неплатнику податку (не застосовується у випадку публічної пропозиції ціни);
- у зв'язку із здійсненням внеску в негрошовій формі;
- у зв'язку із виплатою дивідендів у негрошовій формі.
Наразі звичайна ціна в Податковому кодексі застосовується для цілей ПДВ та ПДФО. Отже, використовуючи звичайну ціну, ПнВК не впроваджує щось нове.
Однак поточна редакція Податкового кодексу містить визначення звичайної ціни, яке є нечітким і викликає значні питання. Тому в проекті пропонується змінити визначення звичайної ціни: ціна дорівнює ціни придбання (необоротні активи – балансовій (залишковій) вартості); або середньозваженій ціні; або виробничій собівартості. Відхилення в межах 20% не дає підстав для донарахування податкових зобов'язань контролюючими органами.
Які наслідки впровадження ПнВК для фінансової звітності?
Запровадження ПнВК призведе до списання відстрочених податкових активів (зобов'язань) у фінансовій звітності. Питання яким чином може бути здійснено таке списання наразі відпрацьовується.
Питання застосування МСБО 12 «Податок на прибуток» наразі досліджується.
Як оподатковуються внески, отримані платником ПнВК?
У зв'язку з отриманням внеску від засновника (учасника), у зв'язку з поверненням внеску власнику (при виході, ліквідації) жодних податкових наслідків для платника ПнВК або власника внеску не виникає. Якщо сума, що повертається, перевищує суму внеску, то різниця є базою для нарахування ПнВК за ставкою 15%.
Чи буде застосовуватись репатріація під час виплати доходів нерезиденту?
ПнВК не передбачає оподаткування доходів нерезидентів (репатріація). Платник податку не буде отримувати довідку від нерезидента про статус податкового резидента, наприклад, при виплаті доходу у вигляді фрахту.
Чи оподатковуються дивіденди податком на доходи фізичних осіб?
Ні, все, що було оподатковано ПнВК, не буде оподатковуватись ПДФО.
Якщо фізична особа не розрахувалась з платником ПнВК і минув строк
позовної давності, які наслідки для платника ПнВК?
Якщо про таку особу буде повідомлений контролюючий орган в періоді (місяці), в якому сплив строк позовної давності, то жодних наслідків для платника ПнВК не буде. Якщо контролюючий орган не повідомляється, то платник ПнВК повинен визначити податкові зобов'язання як 20% від суми заборгованості.
Щоб задати питання авторам, тисніть:
Ми, Бізнес України,

ПРАГНУЧИ чітких і однозначних правил оподаткуваня, без надмірного контролю та втручання з боку держави, рівності всіх перед податковим законом,

ЗАЯВЛЯЄМО про необхідність кардинальної зміни існуючої податкової системи.

На фоні імітації владою реформ в податковій сфері, розроблений громадськістю законопроект про податок на виведений капітал є таким, що реально змінює стосунки
між бізнесом і державою.

ВИМАГАЄМО прийняття цього законопроекту!

Щоб долучитись до адвокаційної кампанії, тисніть:
Учасники
Спільнодія
Надсилайте нам пропозиції на info@b2future.org.ua та слідкуйте за нами на Twitter
Made on
Tilda