ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ
НА ЗАМІНУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
законопроект №8557
Об'єднання бізнесу навколо розробки та прийняття законопроекту.
Учасником є бізнес України з активною позицією,
здатний до реалізації необхідних змін.
Вимога
МИ, БІЗНЕС УКРАЇНИ,

ПРАГНУЧИ чітких і однозначних правил оподаткування,
без надмірного контролю та втручання з боку держави,
рівності всіх перед податковим законом,

ЗАЯВЛЯЄМО про необхідність кардинальної зміни
існуючої податкової системи.

На фоні імітації владою реформ в податковій сфері,
розроблений громадськістю законопроект
про податок на виведений капітал є таким,
що реально змінює стосунки між бізнесом і державою.

ВИМАГАЄМО прийняття законопроекту №8557 та введення в дію з 2019!

Учасники
щоб переглянути, тисніть:
Бізнес-асоціації
Основні переваги
Законопроект
від бізнесу


«НІ» подвійній бухгалтерії

Інвестування за рахунок
власного капіталу


Рівність всіх перед законом

«НІ» дискреції в податках

Тотальне спрощення адміністрування

Документи
ОСТАТОЧНІ, В РЕДАКЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ ПРИ АП
ПРОМІЖНІ, В РЕДАКЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ ПРИ МІНФІНІ
БАЗОВІ ПРОЕКТИ, В РЕДАКЦІЇ ЕКСПЕРТІВ ТА БІЗНЕСУ
Автори законопроекту
сертифікований аудитор,
керуючий партнер аудиторської компанії «Капітал Плюс»,
партнер, директор по аудиту
Crowe Horwath АС Ukraine;
голова податкового комітету в
ГР Мінфіну та ГР ДФС
Тетяна Шевцова
адвокат АО «КМ Партнери»,
партнер юридичної компанії
WTS Consulting LLC;
експерт в галузі оподаткування,
в т.ч. з податку на прибуток та ПДВ;
співавтор видань «Податковий спір чи злочин», «Природні права людини»
Олександр Шемяткін
"...оподаткуванню підлягають лише ті кошти, які виводяться з бізнесу: якщо шляхом виплати дивідендів, то застосовується ставка 15%, якщо в іншій спосіб (відсотки роялті, фін. допомоги, донарахування за ТЦУ, тощо), то 20%. При цьому і кошти, що реінвестуються в бізнес, і прибуток, який залишається в обороті підприємств, не оподатковуються."
"...сьогодні саме зростаючому середньому бізнесу потрібно показувати прибуток, залучати інвестиції, комунікувати з Заходом, йому необхідні законодавчі умови для розвитку, виходу з тіні. До речі, ПнВК потрібен і зростаючому малому бізнесу, який перестав би вже дробитися на ФОПи і перейшов на загальну систему, якби не перспектива сумного спілкування з фіскалами."
FAQ
В чому суть податку на виведений капітал (ПнВК)?
Оподаткуванню підлягають лише кошти, які виводяться з бізнесу. Якщо кошти виводяться шляхом виплати дивідендів, то застосовується ставка 15% до суми виплати (100 грн. дивіденди, 15 грн. податок). Якщо кошти виводяться в іншій спосіб, то застосовується ставка 20%.
Чому адміністрування стане легше?
Операції між платниками податку не є об'єктом контролю. Перевірятися можуть лише операції з неплатниками (фізичні особи, нерезиденти, юридичні особи неплатники цього податку, неприбуткові організації).
Розрахунок податку здійснюється виключно виходячи з вартості операції (подібно до ПДВ). Відсутній складний розрахунок бази.
Такі визначення як «витрати», «доходи», «від'ємне значення» не використовуються для цілей ПнВК, їх не треба підтверджувати чи перевіряти. Підстав створити проблеми для платника ПнВК у контролюючих органів стане значно менше порівняно з поточною моделлю податку на прибуток.
Декларацій буде більше, чи не буде складніше?
Декларація подається за місячний податковий період за умов, що буде здійснена операція, яка є об'єктом оподаткування. Кількість декларацій дійсно може збільшитись, але декларація буде простіша за існуючу, а отже і зменшиться час для її опрацювання та імовірність помилки. В декларації зазначається операція та сума. В формі 1ДФ додатково буде наведена інформація про фізичних осіб, які отримали кошти, що були обкладені ПнВК, та не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Які наслідки втрати накопиченого від'ємного значення (збитків),
напрацьованого під час дії податку на прибуток?
В ПнВК відсутній такий елемент як «від'ємне значення об'єкта оподаткування» або збитки. Платник податку, який мав збитки, не зазнає економічних втрат, якщо під час дії ПнВК здійснює виведення капіталу через виплату дивідендів. Поки дивіденди не розподіляються, то відсутнє оподаткування. Якщо дивіденди виплачуються, то податок сплачується. Однак в існуючий моделі податку на прибуток платник податку, який виплачує дивіденди в сумі, що перевищує об'єкт оподаткування, сплачує авансові внески з суми перевищення. Авансові внески можуть бути використані лише у зменшення податку на прибуток, тобто коли об'єкт стане позитивним. Наявність збитків під час виплати дивідендів при існуючий моделі податку на прибуток все одно призводить до сплати податку, а отже економічно втрат від запровадження ПнВК не відбувається.
Якщо виведення капіталу буде здійснюватися через інші схеми (проценти пов'язаним особам в сумі, визначеній за правилами ПнВК, донарахування за ТЦУ), то в ПнВК це прямий об'єкт, а в поточній моделі накопичені збитки дійсно дають можливість виводи кошти з бізнесу без податкових наслідків. Наприклад, коригування об'єкта оподаткування у зв'язку з ТЦУ, за рахунок накопиченого від'ємного значення дає можливість не сплачувати податок із сум коригування.
Звичайна ціна - чи стане простіше?
В ПнВК звичайна ціна використовується з метою визначення бази оподаткування:
- у зв'язку із продажем товару неплатнику податку (не застосовується у випадку публічної пропозиції ціни);
- у зв'язку із здійсненням внеску в негрошовій формі;
- у зв'язку із виплатою дивідендів у негрошовій формі.
Наразі звичайна ціна в Податковому кодексі застосовується для цілей ПДВ та ПДФО. Отже, використовуючи звичайну ціну, ПнВК не впроваджує щось нове.
Однак поточна редакція Податкового кодексу містить визначення звичайної ціни, яке є нечітким і викликає значні питання. Тому в проекті пропонується змінити визначення звичайної ціни: ціна дорівнює ціни придбання (необоротні активи – балансовій (залишковій) вартості); або середньозваженій ціні; або виробничій собівартості. Відхилення в межах 20% не дає підстав для донарахування податкових зобов'язань контролюючими органами.
Які наслідки впровадження ПнВК для фінансової звітності?
Запровадження ПнВК призведе до списання відстрочених податкових активів (зобов'язань) у фінансовій звітності. Питання яким чином може бути здійснено таке списання наразі відпрацьовується.
Питання застосування МСБО 12 «Податок на прибуток» наразі досліджується.
Як оподатковуються внески, отримані платником ПнВК?
У зв'язку з отриманням внеску від засновника (учасника), у зв'язку з поверненням внеску власнику (при виході, ліквідації) жодних податкових наслідків для платника ПнВК або власника внеску не виникає. Якщо сума, що повертається, перевищує суму внеску, то різниця є базою для нарахування ПнВК за ставкою 15%.
Чи буде застосовуватись репатріація під час виплати доходів нерезиденту?
ПнВК не передбачає оподаткування доходів нерезидентів (репатріація). Платник податку не буде отримувати довідку від нерезидента про статус податкового резидента, наприклад, при виплаті доходу у вигляді фрахту.
Чи оподатковуються дивіденди податком на доходи фізичних осіб?
Ні, все, що було оподатковано ПнВК, не буде оподатковуватись ПДФО.
Якщо фізична особа не розрахувалась з платником ПнВК і минув строк
позовної давності, які наслідки для платника ПнВК?
Якщо про таку особу буде повідомлений контролюючий орган в періоді (місяці), в якому сплив строк позовної давності, то жодних наслідків для платника ПнВК не буде. Якщо контролюючий орган не повідомляється, то платник ПнВК повинен визначити податкові зобов'язання як 20% від суми заборгованості.
Драйвери ініціативи
співзасновник компанії «Фьючефуд»,
координатор групи "Податки"
ГП "Нова Країна",
голова Інституту Ліберальної Економіки
Павло Себастьянович
власник компанії TK-Group,
співзасновник Ukrainian Fashion Week,
президент ВОО роботодавців легкої промисловості "Укрлегпром"
Олександр Соколовський
"...що стосується податку на прибуток, у нашій країні можна говорити про його неефективність. Працівник ДФС, що оцінює фінансовий результат, має право переглянути витрати, визнати їх неправомірними та виписати штраф."
"В законі про ПнВК бізнесу пропонується вести свою діяльність більш публічно, є можливість легалізувати свої доходи абсолютно за помірну плату, яка зараз йде на так звану оптимізацію."
співвласник компанії "Лессі",
представник Асамблеї ГО МСБ України
Едуард Курганський
сертифікований аудитор,
віце-президент УСПП
Юлія Дроговоз
"Мета кампанії - впровадження інвестиційно-привабливого податку на виведений капітал замість корупційного податку на прибуток. По суті, це глобальна зміна парадигми ведення бізнесу в країні. І це важливий крок в напрямку ліберальної податкової реформи."
"Податок на виведений капітал повинен стати першим кроком на шляху удосконалення всієї системи оподаткування, поступово неодмінно змінюючи оподаткування фонду оплати праці, доходів фізичних осіб через вирівнювання ставок прямих податків."
співзасновник "SPN production"
заступник голови Комітету Підприємців України - КП
Ліна Клєбанова
"Заміна Податку на прибуток Податком на виведений капітал покликана здійснити три речі відразу: прибрати найбільш корупційний в країні податок, дати внутрішньому виробникові реінвестувати кошти в виробництво і легалізувати прибуток - вийти з тіні в білу, при рівних умовах для всіх."
Партнери ініціативи
Щоб підтримати фінансово або професійно, тисніть:
Таймлайн ініціативи
2018.07.05
2018.07.05
Законопроект про ПнВК №8557 зареєстрований у ВР як невідкладний (детальніше...)
2018.07.04
2018.07.04
Президент підписав внесення до ВР законопроекту про ПнВК (детальніше...)
2018.06.25
2018.06.25
В АП триває підготовка подачі законопроекту про ПнВК (детальніше...)
2018.06.22
2018.06.22
В.о. голови Мінфіну заявила про 2 сценарії розрахунку бюджету, в т.ч. з ПнВК (детальніше...)
2018.06.19
2018.06.19
Посол Естонії в Україні Ґерт Антсу та екс-міністр МЕРТ Айварас Абромавічус про досвід реформ та ПнВК (детальніше...)
2018.06.18
2018.06.18
Голова податкового комітету ВР підтверджує введення ПнВК з 2019 (детальніше...)
2018.05.31
2018.05.31
Самопоміч публічно підтримує ПнВК (детальніше...)
2018.05.30
2018.05.30
Публікуються розрахунки збалансованого бюджету з урахуванням ПнВК (детальніше...)
2018.05.27
2018.05.27
На вулицях Києва борди з вимогою ПнВК «Президенте! Тримай Слово!» (детальніше...)
2018.05.26
2018.05.26
ПнВК «оголошують в розшук». Акції ДемОрди під ВР, Кабміном та АП стають мемом (детальніше...)
2018.05.25
2018.05.25
Круглий стіл Бізнесу по ПнВК в прямому ефірі на Skripin.ua (детальніше...)
2018.05.23
2018.05.23
Прес-конференція великого бізнесу в підтримку ПнВК (детальніше...)
2018.05.17
2018.05.17
ПнВК - #1 в 10 вимогах Бізнесу до Влади від СУПу (детальніше...)
2018.05.16
2018.05.16
Звернення Комітету Підприємців України, представників МСБ до Президента з вимогою невідкладно внести законопроект про ПнВК до ВР (детальніше...)
2018.05.04
2018.05.04
Конструктивна зустріч депутатів Самопомочі з представниками МВФ у Вашингтоні з приводу ПнВК (детальніше...)
2018.04.10
2018.04.10
Звернення Ради Бізнесу України з відкритим листом до МВФ про підтримку ПнВК (детальніше...)
2018.03.15
2018.03.15
Звернення Ради Бізнесу України до Президента з вимогою про внесення президентського законопроекту до кінця березня (детальніше...)
2018.03.12
2018.03.12
Безпрецедентна підтримка ПнВК Бізнесом, в т.ч. великим міжнародним, під час зустрічі з Президентом. Законопроект до ВР Президентом не внесений. Бізнес обурений (детальніше...)
2018.03.11
2018.03.11
Відбулась конструктивна зустріч розробників законопроекту про ПнВК з представниками МВФ (детальніше...)
2018.03.09
2018.03.09
Президент, під час зустрічі з блогерами, вкотре підтверджує подачу законопроекту про ПнВК (детальніше...)
2018.03.02
2018.03.02
Внесення законопроекту Президентом підтверджують в АП та податковому комітеті ВР (детальніше...)
2018.02.28
2018.02.28
Президент анонсує готовність передачі ПнВК, як президентського законопроекту, до ВР (детальніше...)
2018.01.26
2018.01.26
Тема ПнВК звучить на всесвітньому економічному форумі в Давосі (детальніше...)
2017.12.13-22
2017.12.13-22
Законопроект про ПнВК переданий до АП, але до ВР так і не внесений (детальніше...)
2017.12.08
2017.12.08
Президент, під час економічного форуму у Вільнюсі, анонсує міжнародній спільноті введення ПнВК з 2019 (детальніше...)
2017.12.01
2017.12.01
Президент, під час зустрічі з українським бізнесом, анонсує введення ПнВК, однак з 2019 (детальніше...)
2017.11.08-24
2017.11.08-24
Консолідація ~100 бізнес-асоціацій навколо ПнВК. Звернення Бізнесу до Президента внести ПнВК до ВР як президентський законопроект (детальніше...)
2017.10.04
2017.10.04
Кабмін саботує і повертає ПнВК до Нацради Реформ (детальніше...)
2017.08.16
2017.08.16
Передача Мінфіном узгодженного законопроекту про ПнВК в Кабмін (детальніше...)
2017.07.18
2017.07.18
Проведення експертного круглого столу по оцінці впливу ПнВК на бюджетні показники та перспективи економічного зростання (детальніше...)
2017.07.04
2017.07.04
Передача законопроекту про ПнВК Мінфіном для узгодження в МЕРТ, ДФС, ДРС, Мін'юст (детальніше...)
2017.03-06
2017.03-06
Доопрацювання законопроекту про ПнВК робочою групою Мінфіну (детальніше...)
2016.12.21
2016.12.21
ВР прийняла ЗП №1797: Кабміну до 1.07.17 розробити і внести до ВРУ проект закону щодо запровадження Податку на Виведений Капітал (детальніше...)
2016.10.25
2016.10.25
Нацрада Реформ затвердила введення Податку на Виведений Капітал з 1.01.2018 (детальніше...)
2016.08-09
2016.08-09
Презентаційні та роз'яснювальні зустрічі з експертним та бізнес- середовищем. Експертне доопрацювання законопроекту про ПнВК (детальніше...)
2016.08
2016.08
Початок публічної адвокаційної кампанії B2F на підтримку ПнВК (детальніше...)
2016.08.15
2016.08.15
Об'єднання бізнесу навколо ініціативи B2F (детальніше...)
2016.05
2016.05
Трансформація податку на розподілений прибуток в Податок на Виведений Капітал - ПнВК. Оновлення законопроекту з урахуванням рекомендацій та досвіду естонських експертів
2016.04
2016.04
Початок роботи ініціативної групи B2F "Бізнес за майбутнє"
2016.03.10
2016.03.10
Робоча поїздка до Мінфіну Естонії з метою консультацій по естонській моделі розподіленого прибутку
2016.02.25
2016.02.25
Консультації з західною академічною спільнотою. Dr. Януш Ширмер, професор Гарварду та Оксфорду, підтримав необхідність реформування податку на прибуток (детальніше...)
2016.01.15
2016.01.15
Зустріч бізнесу по просуванню податкової реформи (детальніше...)
2015
2015
Об'єднання бізнес- та експертної спільноти навколо проекту ліберальної податкової реформи. Створення концепції розподіленного прибутку в рамках законопроекту №3357. Блокування законопроекту урядом та ВР
Слідкуйте за розвитком подій:
 
Made on
Tilda